Vinagre Ca Pitxell (2L)

60

Produït i embotellat al Pinell de Brai, Terres de l'Ebre, terra d'oliveres i vins.