Projectes:

La Fanga

La Fanga és una distribuïdora confederada entre diferents grups locals i rebostos de la G1 a Catalunya. Col·loquialment coneguda com a descapitalitzadora, fem compres col·lectives en moneda fiat i les distribuïm a l’economia G1.

Més informació: opencollective.com/la-fanga

Mercats G1

Des de La Marmota, sovint participem muntant una parada als mercats G1 de Catalunya. Dins del col·lectiu, tenim el rol de ‘marmotista’, la persona que s’encarrega de representar-nos i gestionar la nostra participació a aquests mercats.

Més informació: monedalliure.org/catalunya

Juna Creixent

També participem i impulsem el ‘Juna Creixent’. Un espai de trobada anual que compartim amb altres projectes similars on debatim i sumem forces amb altres organitzacions dins l’economia G1.