Sabó rentadora líquid

[Segons quantitat]

Roba blanca i de color. Ampolles d'1L i de 1,5L

Preu 1L: 65 G1
Preu 1,5L: 81,25 G1